Řez ovocných stromů

Kalendář řezu, důvody a techniky

Celoroční praktické články s ukázkami komentovaného řezu

Celou sezónu 2024 budu pro Vás tyto články doplňovat o videa a postřehy dle aktuálního kalendáře řezu. 

Třešně - začneme v květnu
Višně - začneme v květnu
Ořešáky - začneme v červnu