Všeobecné obchodní podmínky

Prý to tak musí být...

Všeobecné obchodní podmínky

Vztah mezi mnou a mými zákazníky se řídí zejména dobrými mravy a dále pak občanským zákoníkem.

Pokud Vám to takto nestačí, nic si ode mě nekupujte, nic si neobjednávejte ani nerezervujte.

Karel Maroušek
hodinový sadař a trenér řezu ovocných stromůNa základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuji své zákazníky o způsobu zacházení a zpracování jejich osobních údajů:

 Osobní údaje klientů zpracovávám v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, případně telefonní číslo a to pouze za účelem vzájemné komunikace. Informaci o adrese zpracovávám pouze v případě objednávky návštěvy zahrady. Tyto údaje zpracovávám pouze já a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě. Pro účely návštěv zahrad (zdravotní vizita ovocných stromů a řez ovocných stromů) si vedu osobní poznámky, které jsou anonymizované a klienti podle nich nejsou identifikovatelní a nejsou nijak propojeny s výše uvedenými osobními údaji. Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pouze pro mou práci. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.