V Praze a středních Čechách

PROVÁDÍM VÝSADBU, ŘEZ A ROUBOVÁNÍ OVOCNÝCH STROMŮ

Pracuji jako trenér řezu, pořádám on-line kurzy

Zanedbaným ovocným stromům vracím jejich plodnost a vitalitu.

Mladým stromům tvaruji koruny pro jejich budoucí bohatou úrodu.  

Roubováním a očkováním dodávám stromům genetiku chutnějších a odolnějších odrůd.

Poskytuji konzultace a tréning řezu ovocných stromů a jejich roubování 

Pořádám on-line kurzy a semináře pro dospělé a mládež po celou sadařskou sezónu


PEČUJI O VAŠE STROMY A U TOHO VÁS UČÍM