Řez švestek: kalendář, důvody, techniky

08.03.2023

V tomto článku naleznete:
Jarní řez · Výchovný řez · Letní řez · Zmlazovací řez · Opravný řez · 

Videa, návody, typy, fotky

 

Kdy stříhat švestku a jak na to?

Rychlý úvod do stříhání a řezu švestek s ukázkou řezu trošku zanedbané švestky.


Stříhat švestku na jaře, v létě, nebo na podzim?

Tento článek popisuje řez švestek od jara až do podzimu, od malých stromků po dospělé. Švestky mají křehké dřevo a rády se lámou pod tíhou ovoce, proto je potřeba do švestky každý rok říznout a dlouhé letorosty zakracovat. Peckoviny jsou náchylné na nemoci, kterým se daří ve vlhkém prostředí, a tedy je nutné švestku stále prosvětlovat a provzdušňovat. 

Jarní řez švestek 

V březnu, až skončí mrazy a nejpozději před květem, odstaňte vlky a všechny větve, které vedou dovnitř stromu. Pokud máte v jednom místě více loňských letorostů, vyberte si ten (ty) nejvhodnější pro tvarování koruny a proveďte zakrácení dle videa. Odstraňte vše suché, zlomené a viditelně nemocné. Plodné větve v hlavní koruně stromu zkraťte o 1/3 aby nedošlo k jejich zlomení pod tíhou ovoce nebo vlivem silného větvru.

Letní řez švestek

V průběhu celého léta vystřihujte nemocné větve a také letorosty, které vyrůstají ze starého dřeva dovnitř do koruny (vlky). Dále zkracujte na 10cm větvičky, které rostou ze starších větví přímo vzhůru a chcete je použít pro omlazení původní větve. Pokud dochází ke křížení nebo souběžnému růstu, upravte větve dle potřeby. Každý nový letorost, který dosáhne délky 50-70cm zkraťte o 1/3 na pupen směrem ven (nebo o jeden výše). 

Podzimní řez švestek

Na podzim proveďte řez větví, které se poškodily pod úrodou nebo při sklizni. Odstraňte nemocné větve. Pokud jsou kolem kmene výmladky, které jste v létě nevystříhali, udělejte to co nejdříve. Jinak na podzim už do švestek radši moc neřežu. není ani důvod, když mám dobře udělaný letní řez.  Zkontrolujte, že všechny řezné rány jsou před zimou zatřené směsí vodou ředitelné barvy a balzámu n a ovocné stromy.

Jak na výchovný řez švestky? 

Podívejte se na video komentovaného řezu švestky 5 let po výsadbě. Výchovný řez u slivoní provádím dvakrát ročně - v předjaří, v březnu, po mrazech a před vykvetením a potom začátkem léta, kdy provedu výběr z letorostů vzniklých po jarním řezu - odstraním to co jde nahoru, dovnitř nebo křižuje a letorosty zastříhnu cca o polovinu - o pupen výše. Na konci léta první letorost odstraním.  2x ročně mám tak možnost tvarovat korunu.

Jak na opravný řez švestky?

Vyřezání zaschlých pahýlů a přebujelých vlků, provádějte v době nejsilnější vegetace, kdy strom má největší sílu hojit své rány. Tedy v plné vegetaci, začátkem léta.

V žádném případě se nepouštějte do čištění a dalších radikálních zásahů v průběhu podzimu a zimy. Riskujete, že švestka půjde do zimy s nezahojenými ránami a ty se po promrznutí stanou vstupní branou pro houbová a jiná  onemocnění. Pokud ovšem dojde k vylomení větve, proveďte opravný řez a ošetření rány okamžitě - v jakémkoliv ročním období.

Jak na zmlazovací řez švestky?

Mladá švestka žene za sluncem a my jí musíme větve sklánět dolů, aby se k ovoci a k pupenům dostalo světlo. Pak ale přijde v životě švestky zlom a pod vahou ovoce se větve začnou ohýbat a sklánět dolů. Neposlouchejte rady, které Vám říkají, že máte na švestce odstranit vše, co roste přímo vzhůru. Právě těmito větvičkami si švestka sama omlazuje staré větve. A Vy toho můžete také využít a švestku zmladit. Staré a málo plodné skloněné větve odstranit a novou korunu založit právě na těch mladých, kolmých - ideálně když do nich zamlada stříhnete abyste si zajistili obrost do strany o metr dříve, než to udělá příroda po svém.

Vaše nejčastější otázky.
A odpovědi.

1. Stříhat švestky až po sklizni?

Tento přístup je ryze ekonomický, ale nevhodný. Strom vstupuje do mokrého podzimu a do zimy s čerstvými ránami a z těch se stává vstupní brána pro houbové choroby. Po sklizni odstraňte pouze větve, které se pod tíhou ovoce zlomily nebo větve suché a nemocné.

2. Jak omladit starou švestku?

Staré odplozené větve se omlazují pomocí vlků, které rostou směrem vzhůru v místě před ohnutím větví pod vodorovnou úroveň. Takový vlk na konci května zakraťte za cca 5. listem (o jeden list výše než chcete) a v červnu odstraňte horní letorost. Tím získáte letorost vedoucí ven ze stromu. Takový letorost příští jaro zastřihněte na pupen ven (nebo o jeden výše) a dále ho směrujte ven ze stromu do vykloněné polohy. Když je tato větvička připravená, odstraňte hned za ní původní větev. 

3. Proč má švestka vysychá?

Švestky často vysychají na severní straně stromů a to z důvodu absence slunečního svitu. Řešením je snížení terminálu a vytvoření pyramidálního klínu v koruně, skrz který do stromu i na severní stranu proniká slunce. Další možností (pokud nechcete snižovat strom zakrácením terminálu) je celkové prosvětlení stromu mezi patry, aby slunce pronikalo stromem i na severní stranu s švestky.

4. Proč mám švestky plnou trnů které zasychají?

Nebyl proveden letní řez, tedy zakrácení dlouhých letorostů na cca 1/2. Pokud jsou dlouhé  letorosty ponechány v létě bez zakrácení, vytváří na nich švestka špičaté trny, které nemají dlouhou životnost a pak vysychají. Řešením je pravidelné provádění letního řezu švestek.

Chcete mi celou sezónu koukat pod ruce?

Sledujte bezplatný kurz na Facebook  

Když už teď rozumíte řezu slivoní, pojďme se zaměřit na jejich hnojení a výživu


Sdílejte článek se svými přáteli