Řez broskvoní a nektarinek: kalendář, důvody, techniky

24.04.2023

Tento článek Vám pomůže s jednoduchým a efektivním způsobem řezu broskvoní. Naučíte se zakládat korunu při výsadbě, maximalizovat výnos a pěstovat vyzrálejší a chutnější ovoce.

Broskvoň na jaře stříhejte vždy hluboko - ať je po řezu stejně větví na zemi jako na stromě. Broskvoň nikdy nestříhejte před květem a nikdy po konci srpna.

Po každém řezu s ranou větší než 1cm vždy zatřete ránu hned po provedení řezu. 

Výsadbový řez broskvoně či nektarinky

Popsaný způsob řezu používejte jak při výsadbě, tak i v následujících letech, kdy budujete korunu stromu. Stromky broskvoní kupujte až koncem dubna, kdy vidíte, že stromek není zaschlý.

Jarní řez starší broskvoně či nektarinky

Techniky použité při řezu tohoto stromu lze uplatnit na jakoukoliv broskvoň, která dosáhla požadované výšky. Pokud mrzlo když byla broskvoň v květu, odložte tento řez až na květen a namísto 2 plně kvetoucích větví vyberte 2 s meruňkami po celé délce letorostu.

Letní řez broskvoní a nektarinek

Letní řezy broskvoní provádějte vždy, nezávisle na množství ovoce na větvích. Docílíte lepší dozrávání plodů i zakládání květových pupenů na příští rok. Díky přístupu větru do koruny se ve stromě nebudou tolik šířit choroby.

Prosvětlovací řez broskvoní

V průběhu července vystřihujte kompletně všechny nové větve, které rostou dovnitř stromu, přímo nahoru nebo křižují jiné větve. Tím posílíte letorosty které po Vašem řezu zbydou a prosvětlíte korunu pro lepší vstup slunce a tedy lepší dozrávání ovoce.

Diferenciační řez broskvoní

V druhé polovině srpna dosáhnou nové letorosty délky 50-80 centimetrů a je třeba jim zastřihnout růstové vrcholy o cca 10 centimetrů. Odstraněním vrcholů získáte v příští roce květové pupeny a tedy ovoce po celé délce plodonošů.

KLUB těch, co to s ovocnými stromy myslí vážně

Celou sezónu 2023 mi můžete koukat pod ruce a dělat vše ve správných termínech a správnými technikami. A rozumět důvodům. Staňte se skutečným vládcem své zahrady.


Zajímá Vás výživa a hnojení ovocných stromů bez použití průmyslových hnojiv?

Připravil jsem pro Vás článek s videi, radami a zajímavostmi.


Sdílejte článek se svými přáteli