Řez rybízu, angreštu a josty

21.02.2023

Tento článek Vám poskytne návod jak stříhat rybíz, angrešt a jostu od jara až do podzimu. Stromkové, keříkové, v půdě i v květináči. Výsadba, prosvětlování, omlazování,  Články, videa, zajímavosti.Jarní řez drobného ovoce

Druhá polovina února je tím perfektním časem

Jarní, respektive před-jarní řez rybízů provádím hned jak přestane mrznout. Je to první řez, které v nové sezóně dělám. Rybíz, josta a angrešt začínají velmi rychle pučet a při pozdějším řezu bych zbytečně odstraňoval již pučící pupeny.

Výsadbový řez stromkového rybízu

Takhle to koupíte ve školce či zahradnictví. Když máte štěstí.

Ve školkách se ani nesnaží o zapěstování korunky. Když se štěp ujme, stromek jde na prodej. A je na nás, abychom si vyrobili pěknou prosvětlenou korunu.

Dlahu si vyrobím na míru pro 3 nebo 4 kosterní větve

Používám roubovací pásku, která drží tam, jde ji chci mít a přitom nezaškrtím větvičky. Roubovací pásku používám jak pro výrobu dlahy, tak pro její fixaci.

Korunku nechávám zafixovanou až do letního řezu

Větvičky potřebují pár měsíců, aby ztvrdly v novém tvaru. Při letním řezu už mohu dlahu sundat a dál už v tvorbě koruny postupuju klasicky, řezem na vnější pupen.

Letní řez angreštu, rybízu a josty

Smyslem brzkého letního řezu drobného ovoce je dostat slunce k plodům pro lepší dozrávání a dostat slunce k pupenům na nových letorostech, aby dobře vyzrály a my tak měli příští rok spoustu ovoce. Ve videu níže naleznete stromkový angrešt z obrázků výše po několika měsících a podíváme se na to, jak pracovat s novými letorosty při tvorbě koruny. 

Letní prosvětlovací řez rybízu

Nezapomínejte, že rybíz, angrešt a josta plodí na jedno-letém dřevu, tedy na letošních výhoncích. Při prosvětlování tedy nevystřihujte vnitřní větvičky (které keřík zahušťují a zastiňují) celé, ale zakracujte na 2-3 listy. Dostanete k ovoci slunce pro lepší dozrávání. Pokud byste vyřadili letorosty celé, v příští sezóně byste měli zbytečně část kosterních větví holých. Letorosty, které rozšiřují korunu do stran zastřihují také, aby zesílily a klidně ještě jednou prorostly. Stejně je budu na jaře ještě více zakracovat.

Letní posklizňový řez drobného ovoce

Okamžitě po sklizni proveďte prosvětlení keřů, ze souběžných větví si vyberte jednu, vyřaďte větve, které křižují jinou větev nebo rostou špatným směrem. Po sklizni vystřihuji z keře cca 1/3 větví, čímž podpořím růst nových letorostů. V případě keříků jsem v řezu ještě radikálnější. Čím hlubší posklizňový řez, tím více plodonosných letorostů vyrazí přímo od kořenů.

Zvu Vás na své bezplatné on-line semináře

2x měsíčně, vždy od 21.00

Podívejte se na záznamy předchozích seminářů a také na témata těch budoucích. Těším se na Vás a Vaše stromy.