Zmlazovací řez - omlazení starých zanedbaných jabloní

05.06.2023

V tomto článku naleznete krokový návod pro omlazení dvou jabloní - polo-kmenné s kotlovitou korunou a vysoko-kmenné s terminální korunou.

Článek začíná brzkým letním řezem a bude pokračovat přes letní a posklizňové řezy až do před-jarního řezu na začátku příštího roku. Omlazení je projekt na 2 sezóny, nelze provést najednou.

Než začnete, zvažte náročnost

Počítejte s tím, že po hlubokém řezu přijde silná reakce stromu. Vypustí vlky. Starší větve, které byly níže pod bujnou "zvlčilou" korunou a ve stínu najednou získají světlo a lepší pozici ve koruně. A začnou tedy silně obrůstat do všech směrů. 

Na silnou reakci musíte být připraveni a okamžitě na ni reagovat nebo bude výsledek ještě horší, než kdybyste se do omlazování vůbec nepustili. 

Do stromu polezete letos ještě několikrát a pak ještě několikrát v příští sezóně.


Jabloň s kotlovitou korunou - první rok zmlazování

Zmlazení starého stromů je třeba provádět postupně, aby nenastala nerovnováha mezi korunou a kořenem, při které by mohlo dojít k odumírání nadbytečných kořenů. Pak hrozí následné zavlečení hnilob do kořenového systému. 

U jabloně s (původně) kotlovitou korunou je v nejdůležitější do celé koruny stromu opět přivést slunce.


Hluboký řez přes slunovratem

Na přelomu května a června má strom největší sílu a schopnost hojit rány. Stále má chuť růst a vytvářet nové letorosty. To je skvělý čas pro první hluboký řez. V tomto období nejsou řezem ohroženy kořeny, strom vyrovná rovnováhu tvorbou nových přírůstků a my můžeme zmenšit korunu až o 30%.

Založení nové zvýšené koruny

Větve zanedbaných stromů bývají často skloněné z let velké úrody. Ve skloněné větvi nefunguje na 100% látková výměna a ovoce tedy není takové, jaké by mohlo být. Skloněné větve si ještě pár let necháme plodit, ale mezitím si na nich vytvoříme nové, mladé a perspektivní větve pro novou korunu.

Likvidace vlků a výběr z letorostů

Po hlubokém řezu přijde silná reakce a to zejména ve formě vlků z kůry kmene a kosterních větví. Vlky je třeba likvidovat je mladé, dokud nezdřevnatí. Porostou stále nové a Vy je musíte stále likvidovat - žebřík si radši nechce opřený o strom celé léto a reakci stromu průběžně sledujte. Také se zrychlí růst některých letorostů a to různými směry. Z nových letorostů a vlků je vhodné si ještě v létě vybrat ty perspektivní a ostatní odstranit nebo zkrátit na listovou růžici.

Video pro Vás natočím v červenci.
Další drobné zásahy na tomto stromu, které budu během léta nahrávat a zde zveřejňovat

Postupné omlazení a redukce původní koruny  |  Úprava korun stromů, které se potkaly  |  Vytváření nových plodonošů  

Jabloň s kotlovitou korunou - druhý rok zmlazování

V druhém roce je naším hlavním úkolem omlazení hlavních kosterních větví pomocí vlků a větví, které jsme si loni připravili v horní části koruny. Pokud původní koruna není ohnutá dolů, stačí ji vhodně doplnit o nové větve, pokud jsou hlavní větve ohnuté dolů, je třeba je postupně, během dalších let nahradit všechny.


Předjarní řez loňských letorostů

V únoru či březnu, tedy ještě před pučením zkrátím loňské letorosty (určené pro tvorbu nové zvýšené koruny) na 4-5 pupen, tedy pořádně hluboko. Využívám řez o pupen výše (odborně řečeno dvoustupňový sektorový řez), kdy z prvního pupenu vyroste letorost ženoucí se nahoru za sluncem, zatímco druhý letorost se pro světlo vykloní pod lepším úhlem. 

Květnový výběr z nových letorostů

V květnu už jsou oba letorosty zčásti zdřevnatělé a druhý v pořadí už je vykloněný pod lepším úhlem. V tuto dobu první letorost odstraním a převedu sílu větvičky do druhého, ven ze stromu vedoucího letorostu. Ten, pokud je bujně rostoucí mohu ještě jednou zakrátit za 5-10 listem a klidně opět o pupen výše pro zpevnění konstrukce a lepší sklonění větve.

Redukce původních ohnutých větví

V červnu, kdy už vidím kde bude úroda, mohu přistoupit k redukce původních skloněných větví. V tomto roce zredukuji ohnuté větve o cca 1/3 - 1/2 a to tak, abych na těchto větvích zachoval maximální plodnost. Na těchto větvích, určených k postupnému odstranění již netoleruji žádné nové přírůsty, vše zakracuji na listovou růžici nebo na 3-4 listy.


Jabloň s terminální korunou - první rok zmlazování

Při zmlazování jabloní s terminální korunou (tedy kmenem) budete stát před zásadní volbou. Zachovat současnou výšku stromu a už ho nepustit dál do výšky nebo korunu snížit aby se strom stal dostupnějším?

Obě varianty jsou možné. Záleží na Vaší obratnosti na žebříku nebo v koruně stromu. Protože to opět není jednorázová záležitost. Budete do té výšky lézt ještě několikrát a vždycky tam bude spousta práce.


Řez se zachováním terminálu

V případě, že se rozhodnete ponechat strom vysoký, neprovádějte nahoře na špici terminálu jiné úkony než čisté odstranění špičky vedoucí nahoru (řez proveďte bez čípku, přímo za poslední větví do strany. Na horních několik větvičkách vedoucích dostrany odstraňte beze zbytku všechny větve, které vedou nahoru nebo šikmo nahoru. Nechte pouze větve vodorovné a ty nezakracujte. Tímto postupem docílíte minimálního obrostu v místě a třeba tam už ani lézt nebudete muset.

Řez s redukcí terminálu

V případě, že chcete výšku stromu snížit, vyberte si na terminálu místo pod kterým máte 3-4 větve vedoucí na všechny strany a terminál (na několikrát - ať se Vám nevylomí nebo nepoškodí strom) odstraňte. Odstranění proveďte beze zbytku hned za poslední boční větví. Řez proveďte pod úhlem 10-20° ať stéká voda. Ránu zatřete směsí vodou ředitelné barvy a balzámu na ovocné stromy. Na horních několika větvích odstraňte vše, co vede přímo nahoru. V místě řezu průběžně odstraňujte všechny vlky.


Citlivý postupný zmlazovací řez

A pro všechny typy korun jabloní platí,

že ze starý ovocný strom musíme zbavit všech jeho neduhů a pustit do něho slunce.

A tedy...


Odstranění odumřelých a nemocných větví

V průběhu celé sezóny můžete odstraňovat větve, které jsou úplně suché, nebo je jejich obrůstání listy opožděné oproti zbytku stromu. Takové větve se nejčastěji vyskytují dole ve stínu pod hlavní korunou. Jedná se většinou o staré, přirozeně omlazené větve. 

Odumřelé a nemocné větve odstraňujte kompletně a řez provádějte vždy až u kmene nebo větve, ze které vyrůstají. Rády vždy zatřete.


Co vede dolů nebo nahoru, musí pryč

Čím starší strom, tím plodnější. Ale musí do něho svítit slunce, aby mohlo ovoce dozrávat a stejně tak aby mohly dozrávat květové pupeny pro příští rok. Většinou stačí, kdy si ponecháte z každé větve všechno, co vede pomalu postupně nahoru, ale vše, co jde přímo nahoru nebo roste přímo dolů odstraníte. Výjimkou jsou pouze krátké plodonoše, ty neodstraňujte.

Chcete vědět více o řezu jabloní?

Přečtěte si také článek, ve kterém se věnuji celoroční péči o jabloně různého stáří.

Video kurzy hodinového sadaře na jaro 2024

Pokud se Vám můj přístup k péči o ovocné stromy líbí a kromě řezu švestek byste chtěli znát i můj pohled na péči o další ovocné stromy, zvu Vás do svých kurzů.

V kurzech řeším důvody a techniky řezu, ale také výživu a ochranu ovocných stromů přírodní cestou, bez použití chemie.

✅ Vysvětluji jak, ale i proč
✅ Stránka kurzu obsahuje YouTube videa a články
✅ Stránka je uzpůsobena mobilním telefonům
✅ Videa si můžete přehrávat přímo u stromu
✅ Neomezený počet přehrání po dobu 2 let
✅ Součástí kurzů je i poradna
✅ Součástí kurzů je i osobní setkání v sadu

AKCE 2+1 za 780,- Kč s poštovným zdarma.
2 kurzy pro Vás a ještě skvělý dárek k tomu?


Odebírejte mě na YouTube

Na mém YouTube naleznete spoustu dalších videí včetně záznamů mých seminářů na zajímavá témata.


Sdílejte článek se svými přáteli