Řez třešní: Kalendář, důvody, techniky, videa

09.05.2023

Tento článek Vás provede řezem třešní od malého stromku po statné stromy. Na třešně se musí opatrně aby zůstaly zdravé a neměly svěšené větve. Tak pojďme na to.

Jarní řez třešní

Jarní řez třešní vychází z potřeby formovat tvar koruny tak, aby rostla souměrně, aby do ní mohlo slunce a aby se větve neohýbaly dolů vlastní vahou. Jarní řez provádíme nejdříve v plném květu ale ještě bezpečnější (pro omezení výskytu klejotoku) je stříhat třešeň až v době, kdy koncem kvetení pěkně zazelená a kdy v ní už naplno proudí míza.

Jarní výchovný řez mladých třešní

Jarní výchovný řez mladých třešní provádíme až v plném květu až když stromem proudí míza. V tomto videu se podíváte na řez stromů  loňské letní výsadby a provedeny řez je možné použít jako výsadbový řez i jako výchovný řez v prvním roce po výsadbě.

Jarní výchovný řez třešní 2-5 let po výsadbě

V tomto videu Vám ukáži jak provést jarní výchovný řez třešně od druhého roku po výsadbě. Pro budoucí zdraví stromu je nejlepší jarní řez provádět až začátkem května, kdy už kromě květů má strom i listové růžice. To už ve stromu proudí míza a je tak schopný hojit rány.

Jarní řez třešní starších 5 let

 Jabloně nesnášejí řez. Vše velké, co je třeba ze stromu odstranit, odstraňte v prvních 5 letech. V dalších letech už na jaře provádíte pouze ty úkony, které jsou popsány ve videu, tedy nikdy nestříhám žádnou větvičku s průměrem nad 1 centimetr. Výjimkou je pouze řešení zlámaných větví. 

Letní řez třešní

V průběhu léta je třeba odstraňovat nové přírůstky, které rostou přímo vzhůru, dolu, do stran a křižují tak jiné větve a vzniklá zdvojení, kdy jedním směrem jdou 2 větve. Všechny zbytečné letorosty odstraňujeme ideálně ještě v době, kdy nejsou dřevnaté, nejsou u nich ještě založeny spící pupeny a hojení ran probíhá velmi rychle.

Všechny nepotřebné letorosty odstraňujeme celé, přímo u větvě, ze které vyrůstají. Stříháme ostrými desinfikovanými nůžkami.

Nejzazším termínem pro letní řez třešní je plná zralost. Tedy v době, kdy sklízíte ovoce nebo neprodleně po sklizni.

Snížení a omlazení staré třešně

Snížení přerostlého stromu je možné, ale provádějte jej postupně. Třešeň je velmi citlivá na nerovnováhu velikosti kořene a koruny a při razantním snížení stromů dochází k odumírání přebytečných kořenů a vstupu houbových chorob do stromu přes nekrózy v kořenech.

Každý rok můžete třešeň sesadit o jedno patro tak, že v novém posledním patře necháte pouze větve, které jsou správným směrem - rovnoměrně dokola ven ze stromu - a které nerostou nahoru více než v úhlu 40°.

Snažte se neřezat větve o průměru větším než 10 centimetrů. Rány vždy hned zahojte směsí balzámu na ovocné stromy a vodou ředitelné barvy s ikonou houpacího koně.

Řez stromu s více terminály

Ať už má Váš strom terminály dva nebo tři a všechno už to jsou pořádné kmeny, doporučuji Vám tento postup:

- Odstraňte větvě z terminálů, které míří do ostatních terminálů a blízko nich. Tím si prosvětlíte prostředek stromu a ten bude lépe prosychat.

- Pokud chcete zastavit strom v růstu a ustálit ho na současné velikosti, odstaňte z horní části stromů (ze všech terminálů) všechny větve, které rostou směrem dovnitř k dalším terminálům, přímo vzhůru nebo sice správným směrem, ale pod úhlem větším než 30-40°. 

- Průběžně vystřihávejte všechny letorosty, které rostou přímo vzhůru.

Řez třešně s moniliózou

Pokud Vaši třešeň napadla monilióza, postupujte v řezu dle tohoto článku. Článek je o monilióze na meruňce, ale pravidla jsou stejná.

Celoroční články

Tak jako tento článek věnovaný celoroční péči o třešně jsem pro Vás připravil články o řezu ostatních ovocných stromů. Tam, kde se řez teprve chystá (višeň, ořešák) nejsou ještě články přístupné. Ostatní články jsou již otevřené a postupně do nich budu doplňovat videa a postřehy z celé sezóny.

Hnojení ovocných stromů bez použití chemie

Přečtěte si článek jak hnojit a vyživovat své stromy aniž byste použili průmyslově vyráběná hnojiva.