Šittův řez - letní řez meruněk pro začátečníky i pokročilé

13.04.2023

Komplexní článek o Šittovu řezu: Studijní materiál pro účastníky mých kurzů a další zvídavé zahradníky.

Šittův řez na meruňce proveďte mezi 20. květnem a 15. červnem. Nejpozději však do Slunovratu.

Pojďme na to, krok po kroku.


Sledudujte mě na Facebook a budete mít stále mé novinky po ruce

Úvodní krátké video o Šittovu řezu:
Proč, kdy a jak na to? A co ještě udělat?

Odebírejte můj YouTube a nechte se mými videi provést celou sezónou 2024

🌳 ZDRAVÉ STROMY BEZ CHEMIE 🌳 

Šittův řez je řezem pro bohatou plodnost v příštím roce a pevnou konstrukci. Provádí se na přelomu května a června, ale příprava na něj začíná už na jaře.

Aby bylo možné provést Šittův řez správně, je třeba na přelomu května a června pracovat se silnými letorosty s minimálně 20 pravými lupeny. Aby strom takto silné přírůstky vyrobil a aby byly ve správném směru, je nezbytné provést jarní řez a vynutit si tak silnou reakci stromu v místě řezu. Silné stromy to zvládnou samy, ale je opravdu škoda provádět Šittův řez aniž by se provedl i jarní řez, protože přijdete o možnost ještě více zpevnit korunu a ještě více přizpůsobit tvar koruny svým představám.

Podívejte se na video jarního řezu meruňky, kde kombinuji přípravu na Šittův řez s řezem "o pupen výše" pro ještě lepší tvarování koruny meruňky.


A ještě se podívejte na výběr  letorostů po jarním řezu, abych ještě do Šittova řezu podpořil v růstu tu větvičku, se kterou chci ve tvarování koruny pracovat.

Proč provádět Šittův řez?

Šittův řez meruňky provádíme z těchto důvodů:


Nové letorosty vzniklé v reakci na řez (jánský obrost) jsou plodonosné v příštím roce a kvetou o týden později než kosterní kvetení. Pravděpodobnost přežití mrazíků tak velmi stoupá.

∗ Řez na přelomu května a června nám umožní ještě jednou tvarovat korunu - sklonit větve, vytvořit polo-kosterní větve, přesměrovat větev do volného prostoru.

∗ Šittův řez nám zpevní konstrukci stromu. Nestane se pak, že jsou letorosty moc dlouhé a v dalších letech se budou pod tíhou ovoce ohýbat a třeba i praskat.

∗ Při Šittovu řezu si rovnou ze stromu vystříhám vše, co roste dovnitř koruny nebo přímo nahoru a strom se nebude zbytečně zahušťovat

∗ Zároveň, při Šittovu řezu, pokud jsem to neudělal již dříve, vystříhám z meruňky vše napadené moniliózou. Dřevo zasažené moniliózou dávejte do samostatné nádoby a spalte ho nebo odvezte z pozemku. 

Šittův řez - kdy na to aby to fungovalo?

S Šittovým řezem začínám kolem 25.5. a končím kolem 10.6. 

Na konci května zastříhnu kosterní a polo-kosterní větve, které jsou již technicky zralé (přírůstek 50+ centimetrů) a tedy připravené pro Šittův řez. 1.6. mi dozraje většina ostatních větviček a provedu řez i na nich. Ke stromu se vrátím ještě jednou začátkem června a zkrátím zbylé slabší větvičky, které mezitím zesílily. 

Šittův řez - jak ho provést?

Nejdříve proveďte výběr z letorostů. Po jarním (velikonočním) řezu se v místě zastřižení vytvořila metla - několik nových letorostů. Odstraňte nejdříve všechny, co vedou špatným směrem a nechte si pouze ty vhodné pro tvorbu koruny případě ty, které už nyní rosou vodorovně ven ze stromu.

V době technické zralosti letorostu (letošního přírustku) vidíte 4-6 palistů (malých listů s malým mezerami meze sebou, 1-2 menší pravé listy (poloviční velikost listu a mezery větší než centimetr a 20 pravých listů (plná velikost, velké mezery).

Letorost zkraťte za osmým až dvanáctým pravým pupenem (započítám i 1-2 menší pravé listy). +/- 1 nehraje roli.

V případě hezky skloněné větve stříhejte za vnějším/spodním pupenem, pokud má větvička chuť táhnout za sluncem, proveďte řez o pupen výše než je ten, který jste si vybrali pro budoucí směr větve. U velmi silných letorostů stříhám občas i o 2 pupeny výše, silná větev silné meruňky umí udělat i 5 nových letorostů. První táhne za sluncem, druhý se vykloní trochu, třetí ještě více. A já jsem tak schopen sklonit větve ještě více.

LETNÍ KLUB HODINOVÉHO SADAŘE

Jestli Vás zajímá Śittův řez meruněk, zřejmě chápete důležitost letní péče o ovocné stromy. Pojďte se podívat na video kde popisuji proč provádět letní řezy ovocných stromů.

Navazující letní řez meruňky po Šittovu řezu - výběr z jánského obrostu

Šittův řez nám stejně jako jarní řez vyvolá reakci - tvorbu metly v místě řezu. 2-5 nových letorostů do všech stran. Smyslem letního řezu zavazujícího na Šittův řez je výběr z letorostů, tedy z jánského obrostu. Pozor - jánský obrost je 100% plodonosný a kvete o týden později než kosterní kvetení. Neustříhněte si tedy plodonoše na příští rok. Ostatní naleznete ve videu.

!!! Nezapomeňte !!!

Při Šittově řezu občas musíme odstranit nevhodné letorosty i se starým dřevem nebo větve napadené moniliózou. Rány do mladého dřeva není potřeba hojit. Ale rány do starého dřeva (>1cm)  je třeba na meruňce zahojit vždy a hned. A když zatíráte, zamázněte i ty malé rány. 

Také se mě často ptáte:

1. Co když Šittův řez neprovedu?

Letošní letorosty narostou přespříliš a 1) za pár let může dojít k jejich ohnutí nebo zlomení   2) porostou přímo nahoru za sluncem a zahustí korunu 3) ztratíte možnost druhého, zpožděného kvetení

2. Co když jsem vloni neprovedl Šittův řez?

Loňské letorosty jsou příliš dlouhé a dříve či později se ohnuly směrem nahoru za sluncem. Letos na jaře musíte najít letorost, vyrůstající z loňské větve směrem ven a který vyrůstá níže z větve. Tam při jarním řezu větev zkrátíte, tím podpoříte konkrétní letorost a ten pak bude připraven pro Šittův řez v letošním roce.

3. Co když provedu Šittův řez až po Slunovratu

Záleží na odrůdě, nadmořské výšce a místních podmínkách, ale pokud se Šittův řez provede až když se den zkracuje, většinou už letorost nestihne vytvořit květové pupeny.

4. Mohu Šittův řez kombinovat s řezem na dvoustupňovým sektorovým řezem (o pupen výše)?

Ano, Šittův řez vytvoří na zdravé větvi 4-6 nových letorostů a tedy mohu pracovat s prvním, druhým a u silných větví i s třetím letorostem v pořadí. Další letorosty už nedozrají dostatečně. Mohou sloužit jako plodonoše na příští rok, ale nejsou už dost silné pro formování koruny.

5. Co je Šittův řez?

Šittův řez provádíme na meruňkách na přelomu května a června pro zpevnění konstrukce stromu a pro vytvoření sekundárního plodonosného obrostu.

6. Kdy provést Šittův řez?

Nezačínejte dříve než 15. května a úplně nejposlednějším termínem je Slunovrat. Optimální dobou je poslední týden v květnu a první týden v červnu.

Boj s moniliózou meruněk bez chemie

Vážení členové KLUBU. Pokud jste tak  ještě neučinili, nastudujte si článek o monilióze na meruňkách. Budu se Vás na to ptát :-) Vy ostatní, račte se samozřejmě také začíst.

Upopzorňuji, že k takovému rozšíření moniliózy jaké je použito v článku by nikdy nemělo dojít a nemocné větve měly být odstraněny mnohem dříve.

Sdílejte článek se svými přáteli