Šittův řez meruněk - kdy a jak na to + videa

13.04.2023

Pochopit a provádět Šittův řez  je svatou povinností každého majitele meruňky. Provádí se na den dětí plus mínus týden a vřele všem doporučuji tento řez ovládnout a stát se skutečným vládcem tvaru a plodnosti své meruňky.

Pojďme na to společně, krok po kroku.

Úvodní video Šittova řezu z mého kurzu na Facebook

Šittův řez se provádí na přelomu května a června, ale příprava začíná již na jaře

Aby bylo možné provést Šittův řez správně, je třeba na přelomu května a června pracovat se silnými letorosty s minimálně 20 pravými lupeny. Aby strom takto silné přírůstky vyrobil, je často nezbytné provést hluboký jarní řez a vynutit si tak silnou reakci stromu. Silné stromy to zvládnou sami, ale je opravdu škoda provádět Šittův řez aniž by se provedl i jarní řez.

Podívejte se na video jarního řezu meruňky, kde kombinuji přípravu na Šittův řez s řezem "o pupen výše" pro ještě lepší tvarování koruny meruňky.


A ještě se podívejte na výběr  letorostů po jarním řezu, abych ještě do Šittova řezu podpořil v růstu tu větvičku, se kterou chci ve tvarování koruny pracovat.

Šittův řez - proč ho provádět?

Šittův řez meruňky provádíme z těchto důvodů:


Nové letorosty vzniklé v reakci na řez (jánský obrost) jsou plodonosné v příštím roce a kvetou o týden později než kosterní kvetení. Pravděpodobnost přežití mrazíků tak velmi stoupá.

∗ Řez na přelomu května a června nám umožní ještě jednou tvarovat korunu - sklonit větve, vytvořit polo-kosterní větve, přesměrovat větev do volného prostoru.

∗ Šittův řez nám zpevní konstrukci stromu. Nestane se pak, že jsou letorosty moc dlouhé a v dalších letech se budou pod tíhou ovoce ohýbat a třeba i praskat.

∗ Při Šittovu řezu si rovnou ze stromu vystříhám vše, co roste dovnitř koruny nebo přímo nahoru a strom se nebude zbytečně zahušťovat

∗ Zároveň, při Šittovu řezu, pokud jsem to neudělal již dříve, vystříhám z meruňky vše napadené moniliózou. Dřevo zasažené moniliózou dávejte do samostatné nádoby a spalte ho nebo odvezte z pozemku. 

Šittův řez - kdy na to aby to fungovalo?

S Šittovým řezem začínám kolem 25.5. a končím kolem 10.6. 

Na konci května zastříhnu kosterní a polo-kosterní větve, které jsou již technicky zralé (přírůstek 50+ centimetrů) a tedy připravené pro Šittův řez. 1.6. mi dozraje většina ostatních větviček a provedu řez i na nich. Ke stromu se vrátím ještě jednou začátkem června a zkrátím zbylé slabší větvičky, které mezitím zesílily. 

Šittův řez - jak ho provést?

Nejdříve proveďte výběr z letorostů. Po jarním (velikonočním) řezu se v místě zastřižení vytvořila metla - několik nových letorostů. Odstraňte nejdříve všechny, co vedou špatným směrem a nechte si pouze ty vhodné pro tvorbu koruny případě ty, které už nyní rosou vodorovně ven ze stromu.

V době technické zralosti letorostu (letošního přírustku) vidíte 4-6 palistů (malých listů s malým mezerami meze sebou, 1-2 menší pravé listy (poloviční velikost listu a mezery větší než centimetr a 20 pravých listů (plná velikost, velké mezery).

Letorost zkraťte za osmým až dvanáctým pravým pupenem (započítám i 1-2 menší pravé listy). +/- 1 nehraje roli.

V případě hezky skloněné větve stříhejte za vnějším/spodním pupenem, pokud má větvička chuť táhnout za sluncem, proveďte řez o pupen výše než je ten, který jste si vybrali pro budoucí směr větve. U velmi silných letorostů stříhám občas i o 2 pupeny výše, silná větev silné meruňky umí udělat i 5 nových letorostů. První táhne za sluncem, druhý se vykloní trochu, třetí ještě více. A já jsem tak schopen sklonit větve ještě více.

!!! Nezapomeňte !!!

Při Šittově řezu často odstraňujeme nevhodné letorosty i se starým dřevem nebo větve napadené moniliózou. Rány do mladého dřeva není potřeba hojit. Ale rány do starého dřeva (>1cm)  je třeba na meruňce zahojit vždy a hned.

Také se mě často ptáte:

1. Co když Šittův řez neprovedu?

Letošní letorosty narostou přespříliš a 1) za pár let může dojít k jejich ohnutí nebo zlomení   2) porostou přímo nahoru za sluncem a zahustí korunu 3) ztratíte možnost druhého, zpožděného kvetení

2. Co když jsem vloni neprovedl Šittův řez?

Loňské letorosty jsou příliš dlouhé a dříve či později se ohnuly směrem nahoru za sluncem. Letos na jaře musíte najít letorost, vyrůstající z loňské větve směrem ven a který vyrůstá níže z větve. Tam při jarním řezu větev zkrátíte, tím podpoříte konkrétní letorost a ten pak bude připraven pro Šittův řez v letošním roce.

3. Co když provedu Šittův řez až po polovině června?

Záleží na odrůdě, nadmořské výšce a místních podmínkách, ale pokud se Šittův řez provede pozdě (po 15. červnu) většinou už letorost nestihne vytvořit květové pupeny.

4. Mohu Šittův řez kombinovat s řezem na dvoustupňovým sektorovým řezem (o pupen výše)?

Ano, Šittův řez vytvoří na zdravé větvi 4-6 nových letorostů a tedy mohu pracovat s prvním, druhým a u silných větví i s třetím letorostem v pořadí. Další letorosty už nedozrají dostatečně. Mohou sloužit jako plodonoše na příští rok, ale nejsou už dost silné pro formování koruny.

5. Co je Šittův řez?

Šittův řez provádíme na meruňkách na přelomu května a června pro zpevnění konstrukce stromu a pro vytvoření sekundárního plodonosného obrostu.

Monilióza meruněk - boj bez chemie

Přečtěte si článek, ve kterém popisuji celoroční péči o meruňku pro prevenci před moniliovou spálou a i popis řešení situace, kdy je strom napaden. 

100% bez chemie.

Výživa a zvyšování imunity stromů přírodní cestou

Přečtěte si článek, ve kterém popisuji svůj přístup k hnojení a výživě ovocných stromů a keřů, ale také k podpoře přirozené obranyschopnosti stromů. 

100% bez chemie