Letní řez ovocných stromů

02.06.2021

V tomto článku nalezente důvody a techniky letního řezu ovocných stromů. A video.


Letní řez ovocných stromů je tím nejdůležitějším v celém roce. Kdo ho provede, získá jistotu bohatší úrody v příští sezóně a u mladých stromů urychlení tvorby silné koruny a zesílení kmínku. Pokud alespoň na jednu z následujících otázek odpovíte ANO, měl/a byste číst dále.


MÁTE MLADÉ STROMY DO 7 LET?

Provedením letního výchovného řezu u mladých stromů můžete urychlit tvorbu koruny o rok. Nové letorosty bychom museli stejně v předjaří zkrátit. Když je zkrátíme v červnu, docílíme zesílení kmínku a zároveň donutíme strom v letošním roce vytvořit nové letorosty, ze kterých si na jaře vybereme ty s nejlepším směrem růstu.

MAJÍ STROMY MONILIÓZU?

Pokud Vaši zahradu postihl moniliový úžeh, je třeba během léta odstranit všechny postižené (zaschlé) větve a spálit je. Jinak hrozí, že houba proroste až do starého dřeva a zničí Vám strom nebo jeho velkou část. Navíc riskujete, že se příští jaro objeví znovu a ještě ve větším rozsahu než letos.

MÁTE TŘEŠENĚ A VIŠNĚ?

Optimální doba pro řez třešní a višní je teď, tedy když dozrávají. Třešně a višně se mohou stříhat od květu po zralost, ale nejlepší je, když s větvemi padá na zem zralé ovoce. Zavoláte děti, připravíte si zavařovačky, uděláte si místo v mrazáku - a snížením a průklestem stromu shodíte pohodlně na zem metrák ovoce.

CHCETE MERUŇKU CO NEZMRZNE?

Meruňky, u kterých je proveden letní (Šittův) řez budou příští rok kvést 2x, týden po sobě. Meruňky často zmrznou kvůli jedné či dvěma nocím s mrazíky. I když Vám zmrznou všechny květy na starém dřevě, bude ještě většina pupenů na jánském obrostu (způsobeném Šittovým řezem) spát a vykvete se zpožděním 5-7 dní. 

CHCETE VŠECHNO PINTLICH?

Pokud byl proveden před-jarní nebo jarní řez, máte nyní šanci pracovat na detailech. Vybrat si z nových letorostů pouze ty, které budou tvořit korunu, odstranit jim konkurenci a přesměrovat do nich energii pro silný růst. Řez mladých výhonů strom neoslabí, na jaře už budete muset stříhat dřevo, což je zbytečné poranění stromu.

NEBYL PROVEDEN JARNÍ ŘEZ?

Pokud nebyl na jádrovinách a peckovinách proveden před-jarní řez, je nejvyšší čas provést řez, při kterém spojíme funkce před-jarního řezu (tvarování koruny, prosvětlení a omlazení stromu) s funkcemi letního řezu, tedy příprava plodonosného obrostu na příští sezónu a odstranění nemocných a suchých větví stromu.


CHCETE ŠVESTY A NE PICHLAVÉ VĚTVIČKY

V červnu můžeme začít řešit zbytečně velké přírůstky u švestek a ostatních slivoní. Pokud letorost dosáhne přírůstku přes 50 centimetrů, spodní pupeny se začnou měnit na spící, nebo na pichlavé trny, které sice občas ovoce mají, ale samotné větvičky nemají dlouhou životnost. Takové přerostlé letorosty je třeba zakrátit. Získáte perfektní základ pro budoucí plodné větvě, kterými nahradíte ty přestárlé. 

V létě je také dobré provést cca 1/3 zmlazení starších stromů. Odstraním starší a méně plodně větve, které stíní mladším plodným větvím. Nejčastěji to jsou větve uprostřed kotlovité koruny, které zastiňují vnitřní část stromu.

Letní řez jabloní

Pro první  letní řez je perfektní doba právě teď, tedy počátkem června. Ideální je, když první letní řez navazuje na před-jarní řez, kdy jsem zkrátil loňské letorosty a donutil strom se v místě řezu rozvětvit. Nyní si mohu vybrat, který z nových letorostů si nechám pro tvarování koruny, které výhony zcela vyštípnu a ze kterých si udělám plodonoše. 

Větvičky, které rostou vodorovně mají potenciál v příšlích letech plodit, aniž bych je musel zakracovat. Ty tedy nechám. Letorosty, které rostou bujně ale špatným směrem vystříhnu úplně. Letorosy, které chci použít pro tvarování koruny zastříhnu přibližně v délce 40-50 cm, čímž dosáhnu zpevnění koruny (kosterních a polokosterních větví) a zároveň získám o měsíc pozděni sadu nových letorostů, ze kterých si opět vyberu ty vhodné. 


Šíttův řez meruněk 

Meruňky hojně rostou zejména na těch stromech, kde byl proveden v loňském roce Šíttův řez. Odstřihnu 1/3 - 1/2 nového přírůstku po dosažení délky 30-40 cm  - střihnu za 8-12 pravým lupenem. Tím donutím nový letorost vytvořit ještě v letošním roce předčasný plodonosný (jánský) obrost, tedy 3-5 větviček, které budou příští rok obsypané květy a plody. Pokud ke zkrácení nedojde, letorost bude celou sezónu pod vlivem růstového hormonu a plody pak budou příští rok dlouhou větev ohýbat. Perfektní čas pro Šíttův řez je první polovina černa.

Šittovým řezem a následným výběrem letorostů z jánského obrostu získáte v kombinaci s jarním řezem perfektní možnost jak tvarovat větve do vodorovného tvaru. Víte jaký je rozdíl mezi pražskou a moranskou meruňkou? V Praze rostou meruňky kolmo vzhůro do nebes a na moravě mají merunky větve vodorovné.

Letní řez broskvoní

Letní řez broskvoní je nejvhodnější rozdělit do dvou fází. První proveďte na přelomu června a července. Odstraňte celé výhody (vlky), které směřují kolmo vzhůru a zahušťují korunu. Druhá fáze (řez na plodnost) přichází na řadu koncem srpna, kdy o třetinu zkrátíme letorosty, které přesáhly délku 50 centimetrů. Tím si zajistíme spoustu květových pupenů po celé délce zakráceného letorostu.
Výchovný letní řez mladých stromů

Nečekejte na předjaří na tvarování korun mladých stromů. Stejně jim budete muset větvičky významně zkrátit. Když to uděláte teď a správně, docílíte ještě letos obrostu a v předjaří už si vyberete jeden z nových letorostů, který jde správným směrem a ostatní konkurenční větvičky úplně odstraníte. A nový přírůstek opět zkrátíte - opět o jeden list nad tím pupenem, který je pro Vás nejvýhodnější a opět o několik stupňů (nebo desítek stupňů) snížíte budoucí kosterní větev po odstranění toho prvního, který dynamicky roste za sluncem. 


Kurzy pro rok 2023

Pro letošní sezónu otvírám dva kurzy, jeden bezplatný a jeden za 320 korun měsíčně. Bude to bavit i Vaše děti. A Vás s nimi. Chcete vědět více? 

Sdílejte článek se svými přáteli