Letní řez ovocných stromů: Proč, jak a kdy + video

02.06.2021

V tomto článku naleznete důvody a techniky letního řezu většiny ovocných stromů


Letní řez ovocných stromů je stejně důležitý jaro řez jarní. Kdo ho provede, získá chutnější ovoce, jistotu bohatší úrody v příští sezóně, zdravější strom a u mladých stromů urychlení tvorby silné, dobře vychované koruny a také zesílení kmínku. Pokud alespoň na jednu z následujících otázek odpovíte ANO, měl/a byste číst dále.


MÁTE MLADÉ STROMY DO 7 LET?

Provedením letního výchovného řezu u mladých stromů můžete urychlit tvorbu koruny o rok. Nové letorosty bychom museli stejně v předjaří zkrátit. Když je zkrátíme v červnu, docílíme zesílení kmínku a zároveň donutíme strom v letošním roce vytvořit nové letorosty, ze kterých si na jaře vybereme ty s nejlepším směrem růstu.

MAJÍ STROMY MONILIÓZU?

Pokud Vaši zahradu postihl moniliový úžeh, je třeba během léta odstranit všechny postižené (zaschlé) větve a spálit je. Jinak hrozí, že houba proroste až do starého dřeva a zničí Vám strom nebo jeho velkou část. Navíc riskujete, že se příští jaro objeví znovu a ještě ve větším rozsahu než letos.

MÁTE TŘEŠENĚ A VIŠNĚ?

Vhodná doba pro řez třešní a višní je mezi květem a sklizní. V plném květu, když už vidím rašit i větvičky, provádím výchovný řez. Nechám větvičku pro pokračování směru a nad ní stříhnu. Prosvětlovací řez můžete provádět až do sklizně. Hluboké snížení stromů provádím v plné zralosti a shazuji na zem větve plné ovoce

CHCETE MERUŇKU CO NEZMRZNE?

Meruňky, u kterých je proveden Šittův řez budou příští rok kvést 2x, týden po sobě. Meruňky často zmrznou kvůli jedné či dvěma nocím s mrazíky. I když Vám zmrznou všechny květy na starém dřevě, bude ještě většina pupenů na jánském obrostu (způsobeném Šittovým řezem) spát a vykvete se zpožděním 5-7 dní. 

NEBYL PROVEDEN JARNÍ ŘEZ?

Pokud nebyl na jádrovinách a peckovinách proveden před-jarní řez, je nejvyšší čas provést řez, při kterém spojíme funkce před-jarního řezu (tvarování koruny, prosvětlení a omlazení stromu) s funkcemi letního řezu, tedy příprava plodonosného obrostu na příští sezónu a odstranění nemocných a suchých větví stromu.

CHCETE VŠECHNO PINTLICH?

Pokud byl proveden před-jarní nebo jarní řez, máte nyní šanci pracovat na detailech. Vybrat si z nových letorostů pouze ty, které budou tvořit korunu, odstranit jim konkurenci a přesměrovat do nich energii pro silný růst. Řez mladých výhonů strom neoslabí, na jaře už budete muset stříhat dřevo, což je zbytečné poranění stromu.


Letní řez třešní

Letní řez třešní provedený ve správném termínu přinese bohatší úrodu v příštím roce. Také získáte lepší tvar koruny a jednotlivých větví. Musíte si ale dávat pozor na dvě věci. Zaprvé je to termín - nikdy nestříhejte třešeň po sklizni. A za druhé - některé třešně mají řídkou korunu a zbytečně radikálním letním řezem můžete z pěkného stromu udělat koště. Vše ostatní naleznete ve v tomto videu.


Odebírejte můj YouTube kanál a žádné mé letošní video Vám neuteče

Letní řez švestek a slivoní

Chcete přeci švestky a ne pichlavé trny.

V červnu můžeme začít řešit zbytečně velké přírůstky u švestek a ostatních slivoní. Pokud letorost dosáhne přírůstku přes 50 centimetrů, spodní pupeny se začnou měnit na spící, nebo na pichlavé trny, které sice občas ovoce mají, ale samotné větvičky nemají dlouhou životnost. Takové přerostlé letorosty je třeba zakrátit o třetinu až polovinu. Získáte perfektní základ pro budoucí plodné větvě. Zároveň získáte nové letorosty, ze kterých si ještě během léta můžete vybrat ty vhodné a ostatní odstranit.

V létě je také dobré provést cca 1/3 zmlazení starších stromů. Odstraním starší a méně plodně větve, které stíní mladším plodným větvím. Nejčastěji to jsou větve uprostřed kotlovité koruny, které zastiňují vnitřní část stromu. Také o 1/3 zkrátím kosterní větve, aby pod tíhou ovoce ve větru nepraskly.


Letní řez jabloní

Pro první  letní řez jabloní je perfektní doba počátkem června. Ideální je, když první letní řez navazuje na jarní řez, kdy jsem zkrátil loňské letorosty a donutil jabloň  se v místě řezu rozvětvit. Nyní si mohu vybrat, který z nových letorostů si nechám pro tvarování koruny, které výhony zcela vyštípnu a ze kterých si udělám plodonoše. 

Větvičky jabloně, které rostou vodorovně mají potenciál v příštích letech plodit, aniž bych je musel zakracovat. Ty tedy nechám. Letorosty, které rostou bujně ale špatným směrem vystřihnu úplně. Letorosty, které chci použít pro tvarování koruny zastříhnu přibližně v délce 40-50 cm, čímž dosáhnu zpevnění koruny (kosterních a polo-kosterních větví) a zároveň získám o měsíc později sadu nových letorostů, ze kterých si opět vyberu ty vhodné a ty znovu zastřihnu.

Šittův - letní řez meruněk 

Meruňky pravidelně plodí zejména na stromech, kde byl v loňském roce proveden Šittův řez. Ten přináší dvě báječné výhody: Je to druhý výchovný řez v jednom roce a navíc vytváří jánský obrost, který kvete o pár dní později než zbytek stromu.

Odstřihnu 1/3 - 1/2 nového přírůstku po dosažení délky 30-40 cm  (střihnu za 8-12 pravým lupenem - na vnější pupen nebo o jeden výše). Tím donutím letorost se zpevnit a vytvořit ještě v letošním roce další (jánský - plodonosný) obrost, tedy 3-5 větviček, které budou příští rok obsypané květy a plody. 

Perfektní čas pro Šittův řez je přelom května a června. Na konci června provedu řez na silných letorostech, na přelomu měsíců na těch co mezitím dorostly a v první půlce června takto zastřihnu ty nejpomalejší letorosty.

Šittovým řezem a následným výběrem letorostů z jánského obrostu získáte v kombinaci s jarním řezem perfektní možnost, jak tvarovat větve do pozvolně stoupajícího tvaru. Víte jaký je rozdíl mezi pražskou a moravskou meruňkou? V Praze rostou meruňky kolmo vzhůru do nebes a na Moravě mají meruňky větve téměř vodorovné.

Letní řez broskvoní

Letní řez broskvoní je nejvhodnější rozdělit do třech fází. První proveďte na přelomu června a července. Odstraňte celé výhody (vlky), které směřují kolmo vzhůru a zahušťují korunu. Druhou fází je odstranění svěšených plodonošů po sklizni. Třetí fáze (diferenciační řez, řez na plodnost) přichází na řadu koncem srpna, kdy o čtvrtinu zkrátíme letorosty, které přesáhly délku 60 centimetrů. Tím si zajistíme spoustu květových pupenů po celé délce zakráceného letorostu.


Letní řez hrušní

Váš hlavní letní úkol je vystřihávání vlků, tedy silných letorostů, které rostou dovnitř koruny nebo přímo nahoru. Tyto větve zahušťují strom a zastiňují ovoce, které nemůže dozrávat. Vlky stříhejte beze zbytku, až úplně u starší větve, jinak Vám opět obrazí. 

Začátkem léta už také krásně vidím, zda není nějaká větev výrazně zpomalená ve vývoji oproti zbytku stromu. To značí zaschnutí, zranění či nemoc. Takových větví se na začátku léta radši zbavím, nebo je výrazně zkrátím aby zesílily.

V průběhu léta zakraťte silně rostoucí kosterní a polo-kosterní větve aby zesílily a v příštím letech se nesklonily příliš pod vahou ovoce. 

Letní výchovný řez mladých stromů 

Nečekejte na předjaří na tvarování korun mladých stromů. Stejně jim budete muset větvičky významně zkrátit. Když to uděláte zkraje léta a správně, docílíte ještě letos obrostu, vyberete si z něho v průběhu léta co chcete a co ne a v předjaří už budete pracovat pouze s letorosty které jdou správným směrem a jsou silné, protože strom neztrácel sílu při výživě konkurenčních letorostů. 


Zvu Vás na své on-line semináře

2x měsíčně, vždy od 21.00

Řez ovocných stromů, zvyšování imunity, boj s chorobami bez chemie, příprava stromů na zimu, podpora kořenového systému, hnojení a výživa, chyby, kterých je třeba se vyvarovat - podívejte se na aktuální témata mých bezplatných seminářů, kam můžete poslat i fotky svých stromů.

Sdílejte článek se svými přáteli