Letní řez jabloní

01.07.2023

Výběr z letorostů | Prosvětlení | Vlky | Omlazení | Video

Letní řez jabloní provádíme zejména pro lepší dozrávání ovoce a květových pupenů, ale také pro zvýšení odolnosti stromu proti bakteriálním a houbovým chorobám. Kam může slunce, tam to všechno dozrává. Kam může vítr, tam to všechno rychle vysychá.

Prosvětlovací řez

Abychom mohli pěstovat bez chemie, je mj. potřeba do korun jabloní pustit slunce a vítr, tedy provést letní prosvětlovací řez jabloní. Vystříhejte tedy beze zbytku (bez tvorby čípků) všechno, co vede přímo nahoru nebo roste zbytečně souběžně, či se kříží. Slunce v celé koruně nám také zajistí kvalitní dozrání jablek a dozrání květových pupenů na příští rok.

Jak pracovat s vlky

S vlky, tedy novými letorosty, můžeme pracovat na několik způsobů. Pokud jde přímo nahoru, zpátky do koruny stromu nebo vyrůstá z kmene v místě, kde nepotřebujeme větev, odstraníme je. Některé použijeme pro tvorbu budoucí koruny a z některých můžeme vytvořit plodonoše. Podívejte se na video a sledujte tento článek celé léto. 

Výběr z letorostů

Po provedeném jarním řezu máme na stromě v místech řezu metly, tedy místa, kde z původní větve vyrůstá 3-6 nových letorostů. Vyberte si ty, které rostou ze stromu ve správném směru a ve vhodném úhlu a ty si nechte a nezakracujte. Zbytečná zdvojení vyřešte výběrem vhodnějšího a z některých si můžete v červnu začít tvořit plodonoše - více ve videu.


Letní dvoufázový sektorový řez jabloní

Řez "o pupen výš" můžete u jabloní použít v brzkém letním řezu, tedy v červnu. Na přelomu července a srpna ukončují letorosty růst A pokud po červencovém řezu ještě něco proroste, už pouze letorost za posledním pupenem a i ten často bývá slabý. Proto už radši nechávám v červenci letorosty růst a dvoufázový sektorový řez provedu až v předjarním řezu na silných letorostech - pěkně do hloubky, abych získal silnou reakci i z druhého pupenu v pořadí.


Trojitý letní řez jabloní - tvorba plodonošů

Řízená tvorba plodonošů se provádí trojím zastřižením nového letorostu. Na začátku černa za 4.-5. listem, následně na konci června za 4-5 listem nového přírůstku, který prorostl po minulém řezu. A naposledy v červenci, opět za 4.-5. listem. Tím si "vystaříte" původní větvičku (zastřiženou v předjarním řezu krátkým řezem a na ní Vám do podzimu uzraje plodonoš na příští rok. Když mi napřesrok vykvete a už na něm vidím i první lísteček pod květem, zbytek větvičky za plodonošem odstraním. Mohu takto tedy pracovat i s vlky, které jdou vzhůru nebo dovnitř stromu, protože plodonoš se tímto způsobem vytvoří velmi blízko kmene.


Letní řez jabloní do špalírů a treláží

Pro takto přísné tvary stromů je ideální v letním řezu postupovat způsobem popsaným v minulém odstavci. Silné letorosty na konci větví používám pro růst na treláži a všechno ostatní zakracuji a zakracuji, až mi vzniknou plodonoše přímo na hlavních větvích. A pak většinu nového obrostu odstraním a nechám si pouze plodonoše. 

Letní omlazení staré jabloně

Omlazení staré jabloně nechtě až na druhou polovinu léta, aby nedošlo ke zbytečně silné reakci a nepřidělali jste si ještě více práce. Článek a video pro Vás připravím včas - přijďte zpět na konci července

Ještě nesledujete můj bezplatný kurz na Facebook?

Celou sezónu 2023 pořádám na Facebook bezplatný kurz, kde Vedu přes tisíc posluchačů vhodnými termíny a technikami napříč druhy ovocných stromů a keřů. Přidejte se a už Vám žádný termín neuteče. A dozvíte se spoustu zajímavého.

Zvu Vás na své bezplatné on-line semináře
2x za měsíc, vždy od 21.00

Podívejte se na záznamy starších seminářů a také na témata těch budoucích. Těším se na Vás a Vaše stromy.